2009, നവം 27

സഖിയോട്‌കരയുന്നൂ ഞാന്‍;ഇന്നെന്‍-

കാമുകഹൃദയവും......
നിത്യവും നിശബ്ദമായ്
ഓരോന്നോരോന്നു പറയാനായ്
അരികിലില്ലെങ്കിലും-
അരികിലെന്നപോല്‍,
അവളിരുന്നിട്ടും...
എന്‍റെ-
മനസ്സിലുണ്ടായൊരാ
പ്രണയ വിചാരത്തെ
പറയാന്‍ കഴിയാതെ
ഞാന്‍ കരയുന്നൂ....

ആദ്യം പിണങ്ങിയും
പിന്നീടിണങ്ങിയുമങ്ങനെ-
യിണങ്ങിപ്പിണങ്ങിയൊരു
കാലമന്നുണ്ടായിരുന്നൂ...
അന്നത്തെ ആ കാലം-
അത്,
സൌഹൃദത്തിന്‍റെ സൌന്ദര്യം
എന്തെന്നറിഞ്ഞ കാലം.
അന്നെന്‍റെയുറ്റ ചങ്ങാതിയായ്
എന്നോടൊത്തിരുന്നതാമവളോട്
അതിലേറെയിഷ്ടം തോന്നിയതെന്തോ-
പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലയന്ന്;
ഇതുവരെ
പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലയൊന്നും!

അറിഞ്ഞാലൊരു പക്ഷെ
സൌഹൃദത്തിന്മേല്‍
കരിനിഴല്‍ വീഴുമെന്നോര്‍ത്ത്
പറയാതിരിക്കുന്നൂ ഞാന്‍...
ഇന്ന്-
എന്തെന്തു ചെയ്യേണമെന്നറിയാതെ
കരയുന്നൂ ഞാന്‍;
എന്‍റെ കാമുകഹൃദയവും...

"ക്ഷമിക്കുക നീ സഖീ...
നിനക്കിഷ്ടമായില്ലെന്നാലും,
പരിഭവമില്ലാതെ തുടരുക;
തമ്മില്‍ തുടരുക...സൗഹൃദം...
ഇതുവരെയുണ്ടായതുപോലെ
തുടരുക നീ നിന്‍റെ സൗഹൃദം ....
അല്ലെങ്കില്‍,
നിനക്കിഷ്ട്ടമെങ്കില്‍...
പറയുക നീ നിന്‍റെയിഷ്ടം,
എന്നോട് പറയുക നീ-
നിന്നുള്ളിലെയിഷ്ടം."അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: